Ограничаване на Отговорността (Disclaimer)

  Pari.info не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от ваша страна на съдържанието на този уебсайт, включително информацията, имената, изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се до този… Continue reading Ограничаване на Отговорността (Disclaimer)

Условия за Ползване (Terms of Use)

  Авторски Права Pari.info – всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.… Continue reading Условия за Ползване (Terms of Use)

Бисквитки (Cookies)

  Бисквитки (Cookies) За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате интернет страниците на: pari.info (наричани за краткост “интернет страниците” или “сайтовете”), информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да ви осигурим персонализирано… Continue reading Бисквитки (Cookies)

Сайта е в Развитие (Хубавите Неща в Повечето Случаи Стават Бавно и Славно)

Източник: Pari.info   Здравейте, ? Към момента развитието на сайта е да го наречем в “лека” пауза. Причината за това, е че работата в Професионалния Интернет Маркетинг е много динамична и винаги има много нови предизвикателства, които аз обожавам. Плюс това има няколко стари проекта които си висят от 2-3 години и мисля до края… Continue reading Сайта е в Развитие (Хубавите Неща в Повечето Случаи Стават Бавно и Славно)